AUTOAVALUACIÓ UNITAT 2

Aquesta és l'autoavaluació de la unitat 2. Recordeu que cal lliurar-la feta aquesta setmana abans del control.
AUTOAVALUACIÓ